Storno podmínky

V případě že uhradíte celý poplatek a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí vystornovat pobyt dítěte, platí tyto podmínky:

 

·         Při zrušení pobytu dítěte 2 měsíce před začátkem tábora, vrací se 100% z ceny tábora.

·         Při zrušení pobytu dítěte 1 měsíc před začátkem tábora, vrací se 75% z ceny tábora.

·         Při zrušení pobytu dítěte 14 dní před začátkem tábora, vrací se 50% z ceny tábora.

·         Při zrušení pobytu dítěte 7 a méně dní před začátkem tábora se vrací 50% z ceny tábora jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit (nemoc, úraz).

·         Při onemocnění nebo zranění a následném odjezdu dítěte domů bude při absenci 3 a více dní vráceno 50% z ceny za každý den, kdy dítě na táboře nebude.

 

O nenastoupení dítěte na tábor, prosím, informujte hlavní vedoucí daného běhu telefonicky. Žádost o vrácení storno poplatku je ke stažení zde. Vyplněnou žádost můžete poslat elektronicky na e-mail: lucie.skalicka@kupsak.cz nebo poštou na adresu spolku:
STROM, přátelé Blanického mlýna, z.s.
Pavlovice 38
258 01
Vlašim

 

Storno platí jen na celý uhrazený pobyt.
Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt se nevrací nic.