Storno podmínky

V případě že uhradíte celý poplatek a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí vystornovat pobyt dítěte, platí tyto podmínky:

O nenastoupení dítěte na tábor, prosím, informujte hlavní vedoucí daného běhu telefonicky. Žádost o vrácení storno poplatku je ke stažení zde. Vyplněnou žádost můžete poslat elektronicky na e-mail: lucie.skalicka@kupsak.cz nebo poštou na adresu spolku:

STROM, přátelé Blanického mlýna, z.s.

Pavlovice 38

258 01

Vlašim

Storno platí jen na celý uhrazený pobyt.

Při neomluveném nenastoupení dítěte na táborový pobyt se nevrací nic.