Podporují nás

Město Vlašim

Město Vlašim spolek každoročně podporuje prostřednictvím finančních příspěvků na táborové vybavení.

Stodola

V letech 2020-2023 probíhá výstavba nové stodoly na pozemku Kupsova mlýna. Stodola bude sloužit jako zázemí pro celoroční akce spolku a jako úložný prostor táborového vybavení.

logo mesta vlasim

Zkvalitnění táborové základny

Spolku se v roce 2021 povedlo získat finanční dotaci z MAS Blaník. Jednalo se o Výzvu MAS č. 4 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Projekt je zaměřen na obnovu a rozšíření spolkového majetku, který je využíván při letních táborech a celoroční péči o prostory, ve kterých se tábory pořádají. Spolek STROM – přátelé Blanického mlýna již od roku 1991 nepřetržitě provozuje dětské letní tábory.

V rámci projektu byl pořízen materiál na opravu a obnovu stávajících stanů s podlážkou a rošty na postele, do kterých byli nakoupeny nové matrace. Dále byl pořízen nový stan tee pee, nové plachty na nové stany a celty na sezení dětí. Drobný majetek v podobě kotlíků a sekyr, které jsou využívány při různých aktivitách během táborů. Do prostor spolku byli pořízeny plechové skříně, které jsou odolné vůči vlhkosti a v nich je uskladněn pořízený drobný majetek (plachty, tee pee, celty).

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Blaník z.s

logo mesta vlasim
logo mesta vlasim
logo mesta vlasim

MAS Blaník z.s.

V roce 2022 nás finančně podpořila MAS Blaník, díky které jsme mohli uspořádat akci pro rodiny dětí, které absolvovaly naše tábory.

Jednalo se o Indiánský den s účastí společnosti PŠITO OYATE, dále byl připraven doprovodný program v podobě stanovišť, na kterých si účastníci vyzkoušeli mnoho indiánských aktivit a zvyků (střelba z luku, výroba oštěpu, poznávání přírody a mnoho dalšího). Na závěr odpoledne jsme si zatančili s pravými indiány a opekly buřty.

logo MAS blanik
Akce MAS Blaník 1 Akce MAS Blaník 2 Akce MAS Blaník 3 Akce MAS Blaník 4