Rada Stromu

PŘEDSEDKYNĚ – Lucie Lebedová

plánovat a svolávat akce STROMu, vyřizovat úřední záležitosti, zastupovat organizaci na schůzkách s MÚ, Spolkovým domem a dalšími, zpracovávat výroční zprávu, správa FB stránky

 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ – Pavla  Nedvědová

posílat pozvánky na uskutečněné akce, správa FB stránky, vést a aktualizovat seznamy členů STROMu, pomoc předsedovi

 

JEDNATEL – Jakub Němec

správa mailu, vybírat poštovní schránku, starost o faktury a potvrzení o účasti na táborech

 

HOSPODÁŘ – Lucie Skalická

vést hospodaření organizace, zpracovávat přehled hospodaření

 

VÝBĚRČÍ – Zuzana Petroušková

registrovat členy organizace, vybírat členské příspěvky, správa bankovního účtu, příprava prezenční listiny na valnou hromadu, příprava hlasovacích lístků, vytváření členské známky

 

ČLEN 1 – Jan Bláha

vytváří zápis z valné hromady, správa webu, obsluha mlýna (petrolej, plyn, hygienické potřeby a mycí prostředky), kontrola a vybavení nářaďovny

 

ČLEN 2 – Jiří Zvára

vedení evidence účasti na akcích, starost o občerstvení na akcích spolku (valná hromada, stavění, bourání a další), zařizuje sekání louky

 

Všichni

účast na schůzkách rady spolku 1x za 2 měsíce, plánování a pomoc při zajišťování akcí, kontrola pořádku mlýna (viz podmínky půjčování mlýna)

 

Zápisy z jednání rady