Kontakt

Předseda

Lucka Lebedová

predseda@kupsak.cz

tel.: 731340488

 

Místopředseda

Pája  Nedvědová

pavla.nedvedova@kupsak.cz

Kontakty na hlavní vedoucí

1.turnus 

Barča Žabová

bara.zabova@kupsak.cz

tel: 733 308 351

2.turnus 

Honza Bláha

jan.blaha@kupsak.cz

TEL: 734 400 628

 

Eliška malá

eliska.mala@kupsak.cz

TEL: 723 455 953

3.turnus 

Honza moravec

jan.moravec@kupsak.cz

TEL: 721 053 800

 

Karča Stehlíková

karolina.stehlikova@kupsak.cz

TEL: 702 112 737

4.turnus 

Debbie Janáčková

debora.janackova@kupsak.cz

TEL: 732862137

 

Petr Irion

petr.irion@kupsak.cz

TEL: 777 899 990

Rada a její povinnosti

Předseda

Lucka Lebedová

plánovat a svolávat akce STROMu, vyřizovat úřední záležitosti, zastupovat organizaci na schůzkách s MÚ, Spolkovým domem a dalšími, zpracovávat výroční zprávu, správa FB stránky

 

Místopředseda

Pája  Nedvědová

posílat pozvánky na uskutečněné akce, správa FB stránky, vést a aktualizovat seznamy členů STROMu, pomoc předsedovi

 

JEDNATEL

Lucka Skalická

správa mailu, vybírat poštovní schránku, starost o faktury a potvrzení o účasti na táborech

HOSPODÁŘ

Fanda Pícha

vést hospodaření organizace, zpracovávat přehled hospodaření

VÝBĚRČÍ

Zuzka Petroušková

registrovat členy organizace, vybírat členské příspěvky, správa bankovního účtu, příprava prezenční listiny na valnou hromadu, příprava hlasovacích lístků, vytváření členské známky

 

ČLEN 1

Péťa Irion

vytváří zápis z valné hromady, správa webu, obsluha mlýna (petrolej, plyn, hygienické potřeby a mycí prostředky), kontrola a vybavení nářaďovny

 

ČLEN 2

Jiřík Zvára

vedení evidence účasti na akcích, starost o občerstvení na akcích spolku (valná hromada, stavění, bourání a další), zařizuje sekání louky

Všichni

účast na schůzkách rady spolku 1x za 2 měsíce, plánování a pomoc při zajišťování akcí, kontrola pořádku mlýna (viz podmínky půjčování mlýna)

STROM – Přátelé Blanického mlýna, z.s.

Pavlovice 38

Vlašim 25801

ičo: 48925764

číslo účtu: 322216349/0800