Podporují nás

Město Vlašim

Město Vlašim spolek každoročně podporuje prostřednictvím finančních příspěvků na táborové vybavení.

Stodola

V letech 2020-2023 probíhá výstavba nové stodoly na pozemku Kupsova mlýna. Stodola bude sloužit jako zázemí pro celoroční akce spolku a jako úložný prostor táborového vybavení. .

Zkvalitnění táborové základny

Spolku se v roce 2021 povedlo získat finanční dotaci z MAS Blaník. Jednalo se o Výzvu MAS č. 4 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Projekt je zaměřen na obnovu a rozšíření spolkového majetku, který je využíván při letních táborech a celoroční péči o prostory, ve kterých se tábory pořádají. Spolek STROM – přátelé Blanického mlýna již od roku 1991 nepřetržitě provozuje dětské letní tábory.

V rámci projektu byl pořízen materiál na opravu a obnovu stávajících stanů s podlážkou a rošty na postele, do kterých byli nakoupeny nové matrace. Dále byl pořízen nový stan tee pee, nové plachty na nové stany a celty na sezení dětí. Drobný majetek v podobě kotlíků a sekyr, které jsou využívány při různých aktivitách během táborů. Do prostor spolku byli pořízeny plechové skříně, které jsou odolné vůči vlhkosti a v nich je uskladněn pořízený drobný majetek (plachty, tee pee, celty). 

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Blaník z.s

Logo_leader

MAS Blaník z.s.

V roce 2022 nás finančně podpořila MAS Blaník, díky které jsme mohli uspořádat akci pro rodiny dětí, které absolvovaly naše tábory.

Jednalo se o Indiánský den s účastí společnosti PŠITO OYATE, dále byl připraven doprovodný program v podobě stanovišť, na kterých si účastníci vyzkoušeli mnoho indiánských aktivit a zvyků (střelba z luku, výroba oštěpu, poznávání přírody a mnoho dalšího). Na závěr odpoledne jsme si zatančili s pravými indiány a opekly buřty.