Podporují nás

Zkvalitnění táborové základny

Spolku se v roce 2021 povedlo získat finanční dotaci z MAS Blaník. Jednalo se o Výzvu MAS č. 4 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Projekt je zaměřen na obnovu a rozšíření spolkového majetku, který je využíván při letních táborech a celoroční péči o prostory, ve kterých se tábory pořádají. Spolek STROM – přátelé Blanického mlýna již od roku 1991 nepřetržitě provozuje dětské letní tábory.

V rámci projektu budou pořízen materiál na opravu a obnovu stávajících stanů s podlážkou a rošty na postele, do kterých budou nakoupeny nové matrace. Bude pořízen nový stan tee pee, nové plachty na nové stany a celty na sezení dětí. Drobný majetek v podobě kotlíků a sekyr, které jsou využívány při různých aktivitách během táborů. Budou nakoupeny plechové skříně, které jsou odolné vůči vlhkosti a v nich bude uskladněn pořízený drobný majetek (plachty, tee pee, celty). Skříně budou umístěny ve mlýně.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Blaník z.s.

Logo_leader